Hírek, aktualitások

Alkoholtermékek

2010. szeptember 27-étől érvényes jövedéki adó fajtakódok

Tisztelt Olvasó! Ingyenes regisztrációt követően letölthető 2010. szeptember 27-től alkalmazható fajtakódok. forras:vam.gov.hu

tovább

2010. szeptember 27-től hatályos Jövedéki Törvény

Tisztelt Olvasó! A honlapunkon ingyenes regisztrációt követően elérhető a 2010. szeptember 27-től hatályos Jövedéki Törvény.

tovább

Megjelent a párlat magánfőzés és bérfőzés keretében történő elállításának szabályai

Tisztelt Olvasó!   2010. augusztus 13-án a Magyar Közlöny 132. számában kihirdetésre került az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, valamint az egyes adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet, amely a párlat magánfőzés és bérfőzés...

tovább

2010. június 01-jétől érvényes fajtakódok

Tisztelt Olvasó! Megjelent a 2010. június 1-jétől érvényes fajtakód lista, amelyek kiegészülnek a nem adóköteles ásványolaj termékeket ezer kilogramm és normál köbméter mennyiségi egységben történő nyilvántartását lehetővé tevő 689 és 690-es fajtakódokkal. Ingyenes regisztrációt követően eltölthető a lista.   forrás:www.vam.gov.hu

tovább

Újabb változások a jövedéki vevőnyilvántartásokban

      Tisztelt Olvasó! Megjelent a VPOP Jövedéki Igazgatósága 7/2010-es hírlevele a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás rendjé-nek kialakítására vonatkozó műszaki követelményekről szóló 7/2009. (VI.12.) PM tájékoztatóval kapcsolatos változás címmel. A tartalma: A Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer (EMCS)...

tovább

Indul az EMCS rendszer 2010. április 01-jétől

Tisztelt Olvasó! A Jöt. rendelkezésinek értelmében 2010. ápri-lis 1-jétől – a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – valamennyi adófel-függesztés keretében végzett szállítás során alkalmazni kell az EMCS-t. A rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ingyenes regisztrálást követően letölthetőek.

tovább

2010. január 01-jétől hatályos Jövedéki törvény

Tisztelt Olvasó! Ingyenes regisztrációt követően honlapunról letölthető a 2010. január 01-jétől hatályos jövedéki törvény a 2010. április 1-jén hatályba lévő változásokkal egységes szerkezetben és a végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet. FIGYELEM! A friss jogszabályok a letöltések menűpont utolsó oldalán találhatóak.

tovább

2010. január 01-jétől használandó adójegy és zárjegy megrendelő

Tisztelt Olvasó! Megjelent a 2010. január 1-jét követően adójegy és zárjegy megrendeléséhez használható J10/2 számú nyomtatvány és kitöltési útmutatója. A csomag a honlapunkról ingyenes regisztrációt követően letölthető.    

tovább

2 liter meghaladó alkoholtermékről, hordós szőlőborról, illetve kannás és hordós egyéb borról szóló elektronikus bejelentés

Tisztelt Olvasó!   2010. január 1-jétől a Jöt. 73. § (10) ügyfélkapun keresztül teljesítendő bejelentési kötelezettséget határoz meg az alkoholtermék 2 litert meghaladó, egyedileg beazonosítható göngyölegben való szabad forgalomba bocsátása, illetve más tagállamból történt behozatalt követő forgalomba hozatalához.     Ugyanezen kötelezettséget határozza...

tovább

Új jövedéki fajtakód bevezetése a nem bér-főzés keretében előállított pálinkára

Tisztelt Olvasó! A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 13. §-a a pálinka mennyiségével kap-csolatosan a Pénzügyminisztérium által az Európai Unió Tanácsa felé történő adatszol-gáltatási kötelezettségről rendelkezik, mely-nek pontos teljesítése – tekintettel arra, hogy bizonyos termékek...

tovább

2010. január 01-jétől érvényes fajtakódok

Tisztelt Olvasó! 2010. január 01-jétől érvényes fajtakódok ingyenes regisztrációt követően letölthetőek.    

tovább

Újabb fontos kereskedelmi változások 2009. október 01-jétől

Tisztelt Olvasó! A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításának, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletnek (kormány rendelet) a hatályba lépését követően, 2009. október 1-jétől csak a kormány rendelet 3. számú mellékletében felsorolt termékkörök forgalmazásához szükséges...

tovább

2009. október 1-jét követően alkalmazandó (J14 nyomtatványban szereplő) termékmérleg jogcímkódok

A készletnyilvántartás havi zárások 2009. október 1-jét követően történő benyújtásához szükséges J14-es ABEV nyomtatványban és a kitöltési útmutatójában közzétett, és 2009. október 1-jét követően a termékmérleg nyilvántartásban is alkalmazandó termékmérleg jogcímkódok ingyenes regisztrációt követően letölthető honlapunkról.

tovább

Jövedéki szabályok változása 2009. október 01-jétől

Tisztelt Olvasó! A jövedéki törvényben 2009. október 01-jétől az alábbi pontokban történnek változások: A Jöt. 22. § (2) és 25. § (2) bekezdése értelmében az adóraktár engedélyese és a bejegyzett kereskedő az 52. § (1) bekezdés a)-e) pontjában megjelölt ásványolaj és a 2207 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék (1) bekezdés szerinti beszerzéséről a...

tovább

Fontos a STAND szabályzat

Tisztelt Olvasó! A jövedéki szabályozásokban 2009. május 01-jével bekövetkezett változások értelmében a STAND nyilvántartást csak havi rendszerességgel kell nyilvántartani és vezetni. Sokan viszont nincsenek tisztában azzal, hogy a nyilvántartáshoz STAND SZABÁLYZAT-ot is kell készíteni. A Vám- és Pénzügyőrség által az elmúlt fél évben elvégzett ellenőrzések...

tovább

A jövedéki- és energiaadó-bevallások és adatszolgáltatások elektronikus teljesítésének szabályai változásai

Tisztelt Olvasó!Szeretnénk tájékoztatni a jövedéki- és energiaadó-bevallások és adatszolgáltatások elektronikus teljesítésének szabályai változásairól.Az elektronikus adatszolgáltatások bővülésével összefüggésben a jövedéki- és energiadó- bevallási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 38/2007. (XII. 29.) PM-MeHVM...

tovább

Molino-Dekor Kft.

1033 Budapest, Kiscsikós köz 14.e-mail info@molino-dekor.hu telefon +36 1 302 4235

www.molino-dekor.hu