Jövedéki szabályok változása 2009. október 01-jétől

Tisztelt Olvasó!

A jövedéki törvényben 2009. október 01-jétől az alábbi pontokban történnek változások:

A Jöt. 22. § (2) és 25. § (2) bekezdése értelmében az adóraktár engedélyese és a bejegyzett kereskedő az 52. § (1) bekezdés a)-e) pontjában megjelölt ásványolaj és a 2207 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék (1) bekezdés szerinti beszerzéséről a betárolás napján köteles a vámhatóságot – a vámhatósággal létesített közvetlen számítógépes kapcsolat rendszerben – elektronikus úton értesíteni. A jogszabály 2009. október 1-jével „a vámhatósággal létesített közvetlen számítógépes kapcsolat rendszerben” szöveget hatályon kívül helyezve az adatszolgáltatás teljesítéséül az Ügyfélkapun keresztüli, kizárólag elektronikus úton történő benyújtást határozza meg. Ezzel egyidejőleg a bejelentés postai úton történő megküldésének kötelezettsége megszűnik.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges Általános Nyomtatványkitöltő (ABEV) programmal kitölthető J11-es számú elektronikus űrlap segítségével, mely letölthetőa honlapról regisztrácót követően.

Adóraktárak termékmérleg havi zárása, bejegyzett és nem bejegyzett kereskedők szállítási nyilvántartás zárása, adóügyi képviselő nyilvántartás havi zárása

A Jöt. 48/B. § (2) bekezdése 2009. október 1-jei hatálybalépésével kimondja, hogy „Az adóraktár engedélyese a termékmérleghavizárásnak, a bejegyzett kereskedő és az adóképviselő a szállítási nyilvántartás havi összesítésének, az adóügyi képviselő a 31. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti nyilvántartás havi összesítésének a benyújtására vonatkozó kötelezettségét elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíti.”

A fentiekben felsorolt adatszolgáltatási kötelezettség a hatálybalépést követően kizárólag az Ügyfélkapun keresztüli teljesíthetők, mellyel egyidej őleg az adatszolgáltatások papír alapon, postai úton, valamint a közvetlen elektronikus adatkapcsolati rendszeren való megküldésének kötelezettsége megszűnik.

A fenti rendelkezések hatályba lépésével egyidejőleg az engedély kiadásának feltételei közül– mind a bejegyzett kereskedők (Jöt. 24. § (1) bekezdés e) pontja), az adóképviselők (Jöt. 26. § (3) bekezdés e) pontja), mind a csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője (Jöt. 31.§ (3) bekezdés d) pontja) tekintetében – kikerül a vámhatósággal létesített közvetlen elektronikus kapcsolati rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás kötelezettsége.

A jövőben tehát a fentiekben szereplő valamennyi adatszolgáltatás – hasonlóan a jövedéki és energiaadó bevallásokhoz és visszaigénylésekhez– a Kormányzati Ügyfélkapun keresztül, ABEV elektronikus űrlapok felhasználásával kerülhetnek a vámhatósághoz benyújtásra.

Mindezek mellett a termékkísérő okmányoknak (TKO) és az egyszerűsített kísérő okmányoknak (EKO) a Jöt. 40. § (9) bekezdésében előírt, az adóraktár engedélyesek általi – a kiállításukkal egyidejüleg történő – megküldése továbbra is a közvetlen elektronikus kapcsolati rendszeren keresztül történhet.

Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges J12, J13, J14-es számú elektronikus ürlapok a honlaunkról szintén letölthetőek regisztrációt követően.

Molino-Dekor Kft.

1033 Budapest, Kiscsikós köz 14.e-mail info@molino-dekor.hu telefon +36 1 302 4235

www.molino-dekor.hu