Új jövedéki fajtakód bevezetése a nem bér-főzés keretében előállított pálinkára

Tisztelt Olvasó!

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 13. §-a a pálinka mennyiségével kap-csolatosan a Pénzügyminisztérium által az Európai Unió Tanácsa felé történő adatszol-gáltatási kötelezettségről rendelkezik, mely-nek pontos teljesítése – tekintettel arra, hogy bizonyos termékek esetében a pálinka és egyéb alkoholtermékek elhatárolása vámtari-faszám alapján nem lehetséges – problémát okozott. Az adatszolgáltatás teljesíthetősége érdekében szükségessé vált egy új –

 

547 „Nem bérfőzés keretében előállított pálinka”

– jövedéki termék fajtakód bevezetése.

Az új fajtakódot 2010. január 1-jét követően kell a nyilvántartásokban alkalmazni, ezért az adóraktári készletnyilvántartásban az érintett termékek új fajtakódra történő átvezetéséről, a gazdálkodóknak ezen időponttól gondoskod-niuk kell.

Mindezek mellett az érintett gazdálkodók en-gedélyeit a regionális ellenőrzési központok hivatalból módosítják.

forrás:www.vam.gov.hu

Molino-Dekor Kft.

1033 Budapest, Kiscsikós köz 14.e-mail info@molino-dekor.hu telefon +36 1 302 4235

www.molino-dekor.hu