Újabb fontos kereskedelmi változások 2009. október 01-jétől

Tisztelt Olvasó!

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításának, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletnek (kormány rendelet) a hatályba lépését követően, 2009. október 1-jétől csak a kormány rendelet 3. számú mellékletében felsorolt termékkörök forgalmazásához szükséges működési engedély. Azoknak a kereskedőknek, amelyek működési engedély nélkül végezhetik a tevékenységüket, bejelentési kötelezettségük van a kereskedelmi tevékenység folytatásának helye szerint illetékes település jegyzőjéhez.

 A jövedéki termékek tekintetében a fenti szabály azt jelenti, hogy csak a dohánytermékek, illetve az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok  - kivéve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (jövedéki törvény) szerinti tüzelőolajat, propán, vagy propán-bután gázt és az üzemanyagot - forgalmazásához szükséges működési engedély. Az egyéb jövedéki termékek, így az alkoholtermék, köztes alkoholtermék, sör, bor és pezsgő forgalmazása a jegyzőhöz teljesített bejelentési kötelezettséget követően végezhető.

Abban az esetben, ha a nem jövedéki engedélyes kereskedő (kiskereskedő) a vámhatóság jövedéki ellenőrzése során működési engedélyét azért nem tudja bemutatni, mert csak a jegyzőhöz teljesített bejelentési kötelezettséget igazoló nyilvántartási számmal rendelkezik, jövedéki eljárásban vele szemben a vámhatóság jogkövetkezményt a jövedéki törvény módosításáig nem alkalmaz, annak ellenére sem, hogy a jövedéki törvény rendelkezéseinek értelmében jövedéki termék forgalmazása csak működési engedély birtokában lehetséges.

Nem alkalmaz jogkövetkezményt a vámhatóság azzal a jövedéki engedélyes kereskedővel (nagykereskedő) szemben sem, aki az értékesítésről kiállított számlán, illetve a vezetni rendelt vevőnyilvántartásában a kiskereskedő működési engedélyének száma helyett az önkormányzat jegyzője által adott nyilvántartási számot tünteti fel.


forras:vam.gov.hu

Molino-Dekor Kft.

1033 Budapest, Kiscsikós köz 14.e-mail info@molino-dekor.hu telefon +36 1 302 4235

www.molino-dekor.hu