Újabb változások a jövedéki vevőnyilvántartásokban

 

 

 

Tisztelt Olvasó!

Megjelent a VPOP Jövedéki Igazgatósága 7/2010-es hírlevele a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás rendjé-nek kialakítására vonatkozó műszaki követelményekről szóló 7/2009. (VI.12.) PM tájékoztatóval kapcsolatos változás címmel.

A tartalma:

A Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer (EMCS) bevezetéséhez kapcsolódóan változott az elektronikus Termékkísérő Okmány sorszá-mának összetétele és hossza. Ennek következ-tében az e-TKO okmányon szereplő 21 karak-ter hosszúságú adminisztratív hivatkozási kód (AHK szám) hossza meghaladja a jövedéki ve-vőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgálta-tás rendjének kialakítására vonatkozó műszaki követelményekről szóló 7/2009. (VI.12.) PM tájékoztató (a továbbiakban: PM tájékozta-tó)2.3.1. Fejadatok táblázatában szereplő 13. számú mező (20 karakter hosszú lehet) hosszát.

A PM tájékoztató módosítása folyamatban van, azonban az adatszolgáltatások teljesíthetősége érdekében az új PM tájékoztató megjelenéséig a vámhatóság feldolgozó rendszere módosítás-ra került úgy, hogy a jelenlegi verziószámmal megküldött üzenetek esetében is elfogadja a fenti rovatban a 20 karakternél hosszabb érté-keket. Ennek eredményeként az adóraktárak adatszolgáltatásaikat 2010. április hónapról zavartalanul teljesíthetik.

 

forrás:www.vam.gov.hu

Molino-Dekor Kft.

1033 Budapest, Kiscsikós köz 14.e-mail info@molino-dekor.hu telefon +36 1 302 4235

www.molino-dekor.hu