Dohánygyártmány

A dohány (régies nevén tabak vagy tubák) a növények egy nemzetsége (Nicotiana), a burgonyafélékhez tartozik. Szárított leveléből készülnek a dohánytermékek (bagó, cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, burnót).

Dohánygyártmánynak minősül a dohányrúd, amely meglévő állapotában dohányzásra alkalmas, és e bekezdés szerint nem minősül szivarnak vagy szivarkának, továbbá az a dohányrúd, amelyet egy egyszerű, nem ipari eljárással cigarettapapír-hüvelybe tolnak, vagy cigarettapapír-lappal körbevesznek (a továbbiakban együtt: cigaretta),


a) a dohányrúd, amely teljes egészében természetes dohányból készült,

b) a dohányrúd természetes dohányból készült borítékkal,

c) a dohányrúd kocsányozott kevert töltettel és a szivar szokásos színével megegyező külső borítékkal, amely teljesen befedi a terméket, beleértve a filtert is, amennyiben van, kivéve a szopókával ellátott terméket. A burok és a boríték dohányfóliából készült, és egy termék tömege - a filter és a szopóka nélkül - nem lehet kevesebb 1,2 g-nál, és a borítékot a dohányrúd hossztengelyével minimum 30 fokos hegyes szöget bezáróan, spirálisan tekerték fel,

d) a dohányrúd kocsányozott kevert töltettel és a szivar szokásos színével megegyező dohányfóliából készült külső borítékkal, amely teljesen befedi a terméket, beleértve a filtert is, amennyiben van, kivéve a szopókával ellátott terméket, ahol a külső boríték nem fedi a szopókát. Egy termék tömege - filter vagy szopóka nélkül - nem kevesebb 2,3 g-nál és a kerülete a dohányrúd hosszának legalább egyharmadán nem kevesebb 34 mm-nél (a továbbiakban a b)-e) pont együtt: szivar, szivarka),

e) olyan, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat, amelyben a dohányrészecskék tömegének több mint 25 százaléka kisebb, mint 1 milliméter szélességűre vágott (a továbbiakban: finomra vágott fogyasztási dohány),

f) az e) pont alá nem tartozó, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat (a továbbiakban: egyéb fogyasztási dohány) (a továbbiakban: az e) és gf pont együtt: fogyasztási dohány).

Kész dohányvágat alatt olyan dohánygyártmányt kell érteni, amely pipadohány esetében pipában történő elszívásra, cigaretta dohány esetében kézi töltésű cigaretta elkészítésére szolgál. A fentiek értelmében 2008. február 1-től dohánygyártmánynak minősül minden olyan elszívásra alkalmas termék is, amely csak részben vagy akár egyáltalán nem tartalmaz dohányt, de egyébként megfelel a cigaretta vagy a fogyasztási dohányok definíciójának. Ilyen termékek például a jellemzően távol-keleti országokból importált Bidi/Bidis nevű cigaretták vagy a közismertebb vízipipadohány.

A módosítás következményeként az ilyen termékek csak adóraktárban állíthatók elő, vagy ha harmadik országból hozzák be azokat, akkor az csak import jövedéki engedéllyel, ha más tagállamból, akkor bejegyzett/nem bejegyzett kereskedői engedéllyel tehető meg, belföldi fogalmazásuk pedig jövedéki vagy megfelelő üzletkörre szóló működési engedéllyel lehetséges. E termékek továbbá jövedéki adó-kötelessé válnak.

Az olyan terméket, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot is tartalmaz, de egyébként megfelel a cigarettának, megfelel az e) pontban írtaknak finomra vágott fogyasztási dohánynak, illetve ha megfelel a g)pontban meghatározotknak egyéb fogyasztási dohánynak kell tekinteni.

Nem lehet dohánygyártmánynak tekinteni azt a kizárólag gyógyászati célra használt, gyógyhatású anyagot tartalmazó terméket, amely nem tartalmaz dohányt és a külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott érvényes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik.

Molino-Dekor Kft.

1033 Budapest, Kiscsikós köz 14.e-mail info@molino-dekor.hu telefon +36 1 302 4235

www.molino-dekor.hu